Các chính sách mới có hiệu lực kể từ tháng 2 năm 2023

Một số các quy định mới trong việc ký kết hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập hay các quy định mới về mua bán, chuyển đổi tiền tệ, mang sang nước ngoài… sẽ có hiệu lực kể từ tháng 2 năm nay.

Các chính sách mới về ký kết hợp đồng lao động

Theo nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về việc ký kết hợp đồng đối với các loại công cụ thể thuộc cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/2/2023.

Nghị định đã nêu rõ các công việc thực hiện trong hợp đồng lao động theo pháp luật Việt Nam. Theo đó, nghị định sẽ bao gồm các công việc như hỗ trợ, phục vụ trong các cơ quan hành chính hay các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quản lý. Thêm vào đó là áp dụng chế độ chính sách mới theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật dân sự và quy định của pháp luật khác.

Chính sách mới về hợp đồng lao động
Chính sách mới về hợp đồng lao động

Ngoài ra là các quy định lao động khác không được xác định là công chức, viên chức theo quy định của pháp luật. Một số công việc có liên quan như lái xe, an ninh, lễ tân, phục vụ, tạp vụ, trông giữ phương tiện, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý trụ sở, kiểm soát thiết bị, máy móc dùng trong hoạt động của cơ quan.

Các công việc cần có chuyên môn, nghiệp vụ sẽ thuộc danh mục vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành. Bên cạnh đó, các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung trong đơn vị sự nghiệp công lập này.

Các chính sách mới trong hỗ trợ nông dân

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02/2023/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng đất nông.

Các địa phương sẽ thực hiện hỗ trợ tới các người dân trồng lúa tùy thuộc vào điều kiện cụ thể. Mức hỗ trợ không thấp hơn 50% kinh phí cho nông dân để giúp áp dụng các công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hay các giống lúa mới để kết hợp trong sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Chính sách mới hỗ trợ nông dân
Chính sách mới hỗ trợ nông dân

Dựa vào các căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông trong từng giai đoạn để được cấp có thẩm quyền phê duyệt của địa phương. Cấp huyện sẽ lập phương án để nâng cao chất lượng đất chuyên trồng lúa nước cho cả thời kỳ và từng năm. 

Sau đó các phương án sẽ được gửi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Quy định về mua bán, chuyển hoặc mang ngoại tệ ra quốc tế

Thông tư 20/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã hướng dẫn hoạt động chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai của người cư trú là các tổ chức, cá nhân từ Việt Nam ra quốc tế. Quy định mới này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2023.

Chính sách mới về ngoại tệ
Chính sách mới về ngoại tệ

Thông tư quy định Các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài với mục đích tài trợ, viện trợ sẽ được thỏa thuận theo các cam kết giữa Nhà nước, Chính phủ và các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài.

Nguồn tài trợ, viện trợ là nguồn tiền đóng góp tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân đối với trường hợp sử dụng để hỗ trợ khắc phục các hậu quả về thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh.

Nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ đối với trường hợp sử dụng để phát triển trong các lĩnh vực: văn hóa, giáo dục, y tế.

Chính sách giảm lệ phí khi đăng ký thường trú trực tuyến

Công dân được giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến theo như thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính. Quy định về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú sẽ hiệu lực từ ngày 5/2/2023.

Chính sách mới về đăng ký thường trú
Chính sách mới về đăng ký thường trú

Sau khi công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) với nơi đăng ký cư trú hợp pháp. Thì công dân cũng sẽ phải nộp lệ phí theo thông tư này.

Tin VnExpress sẽ cập nhật tin tức mới nhất về những chính sách mới nhất của Chính phủ ban hành.