Đất Đai Sửa Đổi Và Những Thay Đổi Mang Tầm Chiến Lược

Đất đai sửa đổi là cụm từ hot nhất thời gian gần đây khi mà Quốc Hội vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, chưa thống nhất. Vậy Luật Đất đai sửa đổi có gì mới mà khiến diễn đàn chính trị phải tranh cãi? Bạn hãy cùng vnexpress24h.net tìm hiểu sẽ nắm rõ vấn đề.

Chuyển từ trả tiền thuê đất 1 lần sang từng năm

Hiện nay, Điều 172, Luật Đất đai năm 2013 chỉ cho phép tổ chức kinh tế đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm chuyển sang thanh toán một lần và không áp dụng với chiều ngược lại. Tuy nhiên, tại khoản 2, Điều 31, dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định tổ chức đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian. Sau này, họ có thể chuyển sang trả tiền hằng năm. Số tiền đóng mỗi năm sẽ được khấu trừ theo quy định của Chính phủ. Đây là điều khoản mở giúp các doanh nghiệp mở được nút thắt về tài chính, giảm áp lực trả nợ. 

Chuyển từ trả tiền thuê đất 1 lần sang từng năm
Chuyển từ trả tiền thuê đất 1 lần sang từng năm

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải nộp lại số tiền được miễn, giảm

Nếu như trước đây các tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần để thực hiện dự án đầu tư có mục đích kinh doanh mà được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sẽ không thực hiện nghĩa vụ hoàn tiền khi chuyển nhượng mục đích sử dụng đất. 

Tuy nhiên, Luật Đất đai sửa đổi đã đưa ra quy định hoàn toàn mới so với quy định cũ năm 2013. Đó là doanh nghiệp phải nộp lại cho Nhà nước phần tiền đã được miễn, giảm tại thời điểm giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nếu thực hiện chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định chặt chẽ hơn

Tại Điều 45 dự thảo Luật Đất đai sửa đổi yêu cầu chủ đầu tư phải đáp ứng các quy định khác của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án. 

Song song đó, các quy định mới cũng bổ sung các điều kiện về tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Cụ thể, tổ chức này phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận phương án sử dụng đất nông nghiệp. Sau đây là các nội dung mà phương án phải thể hiện rõ:

 • Điều kiện, diện tích, mục đích sử dụng, địa điểm;
 • Kế hoạch sản xuất trên đất nông nghiệp;
 • Vốn đầu tư;
 • Thời hạn sử dụng; 
 • Tiến độ sử dụng đất.

Luật Đất đai sửa đổi cho phép doanh nghiệp được nhận đất trồng lúa

Theo Khoản 1, Điều 191, Luật Đất đai 2013 tổ chức kinh tế không được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa ngoại trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đến Luật Đất đai sửa đổi, quy định này đã được bỏ đi. Như vậy, doanh nghiệp có thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa sau khi Luật mới được ban hành. 

Luật Đất đai sửa đổi cho phép doanh nghiệp được nhận đất trồng lúa
Luật Đất đai sửa đổi cho phép doanh nghiệp được nhận đất trồng lúa

Cho phép bán tài sản trên đất và quyền thuê đất cho doanh nghiệp khác

Trong Luật Đất đai sửa đổi đây là 1 trong 9 nội dung quan trọng nhất mà các doanh nghiệp cần chú ý. Theo khoản 2, Điều 46, dự thảo quy định mới, doanh nghiệp có thể bán tài sản hiện hữu và quyền thuê đất cho doanh khác khi đáp ứng các điều kiện tại khoản 1, Điều 46 bao gồm:

 • Tài sản trên đất phải được tạo lập hợp pháp và đã đăng ký theo quy định.
 • Đối với dự án thì phải hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt trừ trường hợp phải thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án, cưỡng chế của cơ quan thi hành án hoặc kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Đã ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, định cư mà chưa khấu trừ hết vào tiền thuê đất phải nộp.

Luật Đất đai sửa đổi doanh nghiệp vi phạm được giao đất, cho thuê đất

Theo khoản 3, Điều 58, Luật Đất đai 2013, cá nhân, tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án đầu tư phải không vi phạm pháp luật về đất đai.

Tuy nhiên, Luật Đất đai mới quy định này có phần cởi mở hơn. Cụ thể, cá nhân, tổ chức vi phạm nếu khắc phục trước thời điểm đề nghị giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì vẫn được chấp thuận.

Bỏ khung giá đất xác định theo giá trị thị trường

Luật Đất đai sửa đổi đã bỏ hoàn toàn khung giá đất cứng nhắc mà thay vào đó là định giá theo thị trường. Giá cả được tính toán dựa vào các yếu tố sau:

 • Mục đích sử dụng đất; 
 • Thời gian sử dụng;
 • Thông tin đầu vào;
 • Các quy định khác.

Trong đó, thông tin đầu vào được xác định bởi giá cả ghi trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đã được công chứng chứng thực; trúng đấu giá; giao dịch có quan hệ huyết thống hoặc có những ưu đãi khác được lưu trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; doanh thu, chi phí được thu thập từ việc sử dụng đất. 

Bỏ khung giá đất xác định theo giá trị thị trường
Bỏ khung giá đất xác định theo giá trị thị trường

Kết bài

Trên đây là các quy định mới có trong Luật Đất đai sửa đổi mà doanh nghiệp và công dân cần nắm. Trong tương lai các quy định này được thông qua sẽ giúp tháo gỡ những bất cập tồn đọng nhiều năm nay, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển bền vững, ổn định.